ملک (ملق) ازرق اعلا


گیاه ملک ازرق جهت مهار کردن میزان چربی مضر خون مفید است و میزان کلسترول خون را پایین می آورد . عطاری فیض مند (علی بابا) اعلا ترین ملک ازرق موجود در بازار را در اختیار شما همکاران عزیز قرار می دهد

گیاه ملک ازرق جهت مهار کردن میزان چربی مضر خون مفید است و میزان کلسترول خون را پایین می آورد .

عطاری فیض مند (علی بابا) اعلا ترین ملک ازرق موجود در بازار را در اختیار شما همکاران عزیز قرار می دهد .

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است