اسرول


اسرول یک درمان بی خطر و موثر برای فشار خون بالا است. این گیاه در دهه 1940 توسط بسیاری از پزشکان در سراسر هند مورد استفاده قرار گرفت و سپس در دهه 50 از جمله در ایالات متحده و کانادا در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. اما محبوبیت آن به دلیل عوارض جانبی منفی از جمله افسردگی و سرطان کم

اسرول یک درمان بی خطر و موثر برای فشار خون بالا است. این گیاه در دهه 1940 توسط بسیاری از پزشکان در سراسر هند مورد استفاده قرار گرفت و سپس در دهه 50 از جمله در ایالات متحده و کانادا در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. اما محبوبیت آن به دلیل عوارض جانبی منفی از جمله افسردگی و سرطان کم شد.

اما بعد از آن یک گیاه شناس معروف، عوارض جانبی آن را مورد بررسی قرار داد و ارتباط بین گیاه و سرطان و افسردگی را رد کرد و دوباره استفاده از آن رونق گرفت .

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است