جوهر قند (بلانکیت)


 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است