عرق کلپوره نارون (مریم گلی)


عرق کلپوره موارد استفاده: نیرو بخش، مقوی، اشتها آور، ضد تشنج ، دل درد و استفراق، ضد اختلالات عصبی، اعمال کلیه را مرتب می کند، تسکین آسم زمان مصرف: بعد از غذا یک استکان مصرف شود.  نوع

عرق کلپوره

موارد استفاده: نیرو بخش، مقوی، اشتها آور، ضد تشنج ، دل درد و استفراق، ضد اختلالات عصبی، اعمال کلیه را مرتب می کند، تسکین آسم
زمان مصرف: بعد از غذا یک استکان مصرف شود. 
نوع طبیعت: گرم

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است