ادویه ترشی


نکاتی در مورد بهتر شدن ادویه ترشی در صورت تمایل می توانید به ادویه ترشی مقداری نمك اضافه كنید. می توانید مقدری ادویه گرام ماسالا هم به ادویه ترشی اضافه كنید. این ادویه ترشی را می توانید برای انواع ترشی و شور مورد استفاده قرار

نکاتی در مورد بهتر شدن ادویه ترشی


در صورت تمایل می توانید به ادویه ترشی مقداری نمك اضافه كنید.
می توانید مقدری ادویه گرام ماسالا هم به ادویه ترشی اضافه كنید.
این ادویه ترشی را می توانید برای انواع ترشی و شور مورد استفاده قرار دهید.

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است