تاج ریزی


مصرف میوه تاجریزی برای درمان خانگی یبوست مفید است. استفاده از میوه گیاه تاجریزی همراه با برخی گیاهان دارویی دیگر مانند پرسیاوش، گل زوفا، گل بنفشه، ختمی خبازی، عناب و سپستان برای کاهش تب و تسکین درد موثر است. جوشانده برگ و سرشاخه های گلدار تاجریزی برای رفع خارش اندام تناسلی زنان، التیام و تسکین درد

مصرف میوه تاجریزی برای درمان خانگی یبوست مفید است.
استفاده از میوه گیاه تاجریزی همراه با برخی گیاهان دارویی دیگر مانند پرسیاوش، گل زوفا، گل بنفشه، ختمی خبازی، عناب و سپستان برای کاهش تب و تسکین درد موثر است.
جوشانده برگ و سرشاخه های گلدار تاجریزی برای رفع خارش اندام تناسلی زنان، التیام و تسکین درد محل کوفتگی و دچار ضرب دیدگی مفید است.
در طب سنتی از کمپرس تاجریزی برای التیام سوختگی استفاده می شود.
برای درمان دل درد و سوزش معده بعد از غذا، مصرف یک فنجان دمکرده تاج ریزی مفید است.
استفاده از ضماد برگ این گیاه برای درمان ترک نوک پستان و بیماری بواسیر موثر است.
از خواص گیاه تاجریزی کاهش فشار خون بالا است. به این منظور می توانید مقداری از برگ تازه گیاه را مصرف نموده و یا از جوشانده آن استفاده کنید.
در طب سنتی از تاجریزی برای درمان اسهال استفاده می شود.
استفاده از خاکستر تاجریزی برای تسکین دندان درد ناشی از گرمی و حرارت مفید است.
در طب سنتی از خواص تاجیزی برای درمان بیماری دیفتری استفاده می شود.

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است