مواد غذایی که باعث لاغری می شوند


مواد خوراکی لاغر کننده

آب جو ، آب غوره ،آب لیمو ترش ، چای ، زیره سیاه(اثر قوی دارد) سرکه انگور و نان جو .

ریشه شلغم و ریشه روناس ادرار آور و لاغر کننده است .

آب کرفس در رژیم لاغری بسیار موثر است وخود کرفس همچنین .

تخم شوید لاغر کننده و پایین آورنده چربی خون مصرف دارد .

ماست بهترین غذا برای رژِیم لاغری است بشرطی که کم چرب باشد .